مدارك مورد نیاز جهت تشکیل پرونده خسارت :


1-اعلام وقوع حادثه حداکثر ظرف مدت 5روز از تاریخ آتش سوزى به شرکت بیمه گر .
2-فهرست اموال موجود در روز حادثه ، فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و ارزش نقدى آنها
3-گزارش مقامات محلى آتش نشانى و نیروى انتظامى
4-اصل گزارش سازمان هواشناسى در صورت بروز طوفان ، صاعقه ، سیل و ضایعات ناشى از برف و باران


• بیمه گذار بدون اجازه بیمه گر نباید در مورد بیمه خسارت دیده هیچگونه تغییراتى انجام دهد

شركت كارگزاري بيمه تأمين آينده متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براساس مجوز 28896 مورخ 1387/08/29بيمه مركزي ج . ا. ایران تشكيل و با كادري مجرب متشكل از مديران و اساتيد برجسته صنعت بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي با هدف ارائه مشاوره فنی و صدور بیمه نامه هایی متناسب با دارائیهای شرکتهای زیر مجموعه شستا در راستای حفظ و صیانت از اموال بیمه گذاران تشکیل گردید .


جستجو