توضیحات پرداخت خسارت بیمه نامه اتومبیل :

  • 1- مهلت اعلام خسارت از تاریخ وقوع حادثه حداکثر 5 روز مى باشد . (شخص ثالث و بدنه)
  • 2- پرداخت خسارت مالى بیمه نامه شخص ثالث در صورت وجود کروکى بدون بازدید خودروى مقصر امکان پذیر است2 درصد دیه روز به شرط وجود هر دو خودرو
  • 3- پرداخت خسارت مالى بیمه نامه شخص ثالث بدون کروکى ، تا سقف 5 درصد

در بیمه نامه بدنه درصورتى که وسیله نقلیه کمتر از قیمت واقعى بیمه شده باشد ، خسارت وارده بر مبناى قاعده نسبى سرمایه محاسبه خواهد شد.

فرانشیز:

به بخشى از خسارت که بر عهده بیمه گذار خواهد بود فرانشیز گفته مى شود این میزان در شرایط خصوصى بیمه نامه مشخص شده است.

فرانشیز خسارت سرقت، اعم از جزیى و کلى 20 ٪ مبلغ خسارت .

فرانشیز خسارت کلى ناشى از حوادث (به جز سرقت10 ٪ مبلغ خسارت)

فرانشیز خسارات جزئى در بیمه نامه بدنه :

  1. خسارت اول 10 ٪ مبلغ خسارت با حداقل مبلغ ذکر شده در بیمه نامه.
  2. خسارت دوم دوبرابر فرانشیز خسارت اول 20 درصد با حداقل مبلغ ذکر شده در بیمه نامه
  3. خسارت سوم سه برابر فرانشیز خسارت اول 30 درصد با حداقل مبلغ ذکر شده در بیمه نامه
  4. براى رانندگانى که سابقه رانندگى آنها کمتر از 3 سال و یا سن آنان کمتر از 25 سال باشد علاوه بر فرانشیز فوق الذکر 10 ٪ فرانشیز مازاد بر آن نیز منظور خواهد شد .
شركت كارگزاري بيمه تأمين آينده متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براساس مجوز 28896 مورخ 1387/08/29بيمه مركزي ج . ا. ایران تشكيل و با كادري مجرب متشكل از مديران و اساتيد برجسته صنعت بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي با هدف ارائه مشاوره فنی و صدور بیمه نامه هایی متناسب با دارائیهای شرکتهای زیر مجموعه شستا در راستای حفظ و صیانت از اموال بیمه گذاران تشکیل گردید .


جستجو