مدارك مورد نیاز پرداخت خسارت بیمه های باربری

 

اسناد مورد نیاز خسارت برای بیمه نامه های باربری وارداتی یا صادراتی با توجه به شیوه حمل، نوع خسارت، علت وقوع خسارت و حسب مورد دریافت میگردد :  

1- ( اصل بارنامه حمل - فاكتور - صورت بسته‌بندی - گواهی مبداء ) ممهور به مهر قابل توجه بانك

2- اصل صورتمجلس گمركی . ممهور به مهر شركت حمل و نقل

3- پروانه سبز گمركی یا فتوكپی كامل و خوانا از پشت و رو . با مهر قابل توجه بانك

4- اعلامیه فروش ارز . ( فتوكپی )

5- اعلامیه ورود كالا . (در صورت حمل با كشتی )

6- اصل بارنامه‌های حمل داخلی نسخه مخصوص گیرنده كالا . (در صورت خسارت حادثه وسیله حمل داخل كشور )

 7- قبوض باسكول مبداء و مقصد . (در صورت خسارت ریزش و كسری )

8- رونوشت سی ام آر كه خسارت طی آن به تائید راننده رسیده باشد. ممهور به مهر شركت حمل و نقل(در صورت حمل كالا با كامیون)

9- اصل گواهی عدم تحویل صادره از طرف موسسه حمل و نقل به لاتین . (در صورت خسارت كسر تخلیه )

10- اصل گزارش مقامات انتظامی همراه با كروكی حادثه . (در صورت خسارت حادثه وسیله حمل در داخل و خارج از كشور و غرق موتورلنج)

11- گزارش بازدید لویدز یا شركت های بازدید كننده معتبر بین المللی ( در صورت خسارت در خارج از كشور )

12- برگ ثبت سفارش یا گواهی بانك مبنی بر نوع ارز مورد استفاده  

13-وضعیت كشتی حامل كالا از لحاظ سال ساخت و لاینر بودن . ( حمل كالا با كشتی )

14- مانیفست كالا (در صورت غرق شناور )

15-پروانه عبور موقت كانتینر (حمل كالا با كانتینر)

16-  فاكتور كرایه حمل (  در صورت ترم خرید EXW-FCA-FAS-FOB )

17-گواهی ایمنی شناور (در صورت غرق شناور )

18- تصویر پروانه ثبت و بهره برداری شناورها (در صورت غرق شناور )

19-اعلامیه نظریه آزمایشگاه (در صورت آلودگی كالا )

20- تصویر گواهی نامه و آدرس دقیق مقصر حادثه . ( در صورت داشتن مقصر حادثه وسیله حمل )

21- گزارش ناخدای موتورلنج غرق شده مبنی بر چگونگی وقوع حادثه كه به تایید مقامات ذیصلاح و مالك لنج رسیده باشد .

22- تصویر گواهی دریانوردی ناخدا (در صورت غرق موتورلنج )

23- فتوكپی قبوض انبار گمركی

24 -گزارش اولیه پیام مركز تجسس و نجات ( درصورت غرق شناور)

25- گزارش اداره كل هواشناسی در تاریخ وقوع حادثه و در محدوده مرتبط (در صورت غرق شناور )

26- اعلام مشخصات دقیق جغرافیایی محل وقوع حادثه (در صورت غرق شناور )

27-گزارش آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در رابطه با نجات كالای مورد بیمه (در صورت غرق شناور )

 

اسناد مورد نیاز داخلی

اسناد اصلی :  

  • اصل بارنامه حمل داخلی ( نسخه مخصوص گیرنده كالا )
  • اصل فاكتور خرید كالا
  • اصل گزارش مقامات انتظامی به همراه كروكی حادثه

اسناد فرعی : ( با توجه به نوع كالا و علت وقوع حادثه دریافت می‌گردد )

۱- اصل قبض باسكول مبداء و مقصد

۲- اصل گزارش سازمان آتش نشانی (در صورت آتش سوزی محموله )

۳- اصل بارنامه حمل كالای ترافیكی

۴- تصویر گواهینامه و آدرس دقیق مقصر حادثه

۵- اصل فاكتور ریز هزینه تعمیرات

شركت كارگزاري بيمه تأمين آينده متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براساس مجوز 28896 مورخ 1387/08/29بيمه مركزي ج . ا. ایران تشكيل و با كادري مجرب متشكل از مديران و اساتيد برجسته صنعت بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي با هدف ارائه مشاوره فنی و صدور بیمه نامه هایی متناسب با دارائیهای شرکتهای زیر مجموعه شستا در راستای حفظ و صیانت از اموال بیمه گذاران تشکیل گردید .


جستجو