- ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺟﺸﻨﻮاره رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪى ﺷﺮﮐﺘﻬﺎى ﺷﺴﺘﺎ در ﺳﺎلهای 94 ، 95 و 96.

-   ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺰارى ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر از حیث تنوع پرتفوی در سال های93، 94، 95.

-  اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 9001   ISO از کشور نروژ.

-  اخذ گواهینامه سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان 10002 ISO از کشور نروژ.

شركت كارگزاري بيمه تأمين آينده متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براساس مجوز 28896 مورخ 1387/08/29بيمه مركزي ج . ا. ایران تشكيل و با كادري مجرب متشكل از مديران و اساتيد برجسته صنعت بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي با هدف ارائه مشاوره فنی و صدور بیمه نامه هایی متناسب با دارائیهای شرکتهای زیر مجموعه شستا در راستای حفظ و صیانت از اموال بیمه گذاران تشکیل گردید .


جستجو