بیمه مسافرتى

کلیه مسافرین که عازم خارج از کشور هستند، مى توانند از پوشش هاى بیمه هاى درمانى مسافرتى (آکسا و مفرى) به شرح زیر استفاده کنند:


1. پرداخت هزینه هاى فوریت هاى پزشکى، جراحى، داروخانه، بیمارستان وانتقال پزشکى به نزدیکترین بیمارستان.
2. پرداخت هزینه هاى فوریت هاى دندانپزشکى.
3. پرداخت هزینه هاى دعاوى حقوقى
4. راهنمایى و کمک رسانى در صورت سرقت یا مفقود شدن مدارك مسافرتى.
5. بازگرداندن بیمه شده به ایران در صورت فوت یا بسترى شدن
6. پرداخت هزینه عزیمت و اقامت همراه به بالین بیمه شده در صورتیکه بیش از 10روز متوالى در بیمارستان بسترى گردد.
7. بازگرداندن کودکان بى سرپرست در صورت فوت یا انتقال بیمه شده.
8. پرداخت هزینه هاى پزشکى حداکثر تا /-000ر 50یورو در هر خسارت و هر دوره پوشش

شركت كارگزاري بيمه تأمين آينده متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براساس مجوز 28896 مورخ 1387/08/29بيمه مركزي ج . ا. ایران تشكيل و با كادري مجرب متشكل از مديران و اساتيد برجسته صنعت بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي با هدف ارائه مشاوره فنی و صدور بیمه نامه هایی متناسب با دارائیهای شرکتهای زیر مجموعه شستا در راستای حفظ و صیانت از اموال بیمه گذاران تشکیل گردید .


جستجو