بیمه حوادث انفرادي:


در این بیمه شخص می تواند خود و یا فرد دیگري را در قبال حوادث شغلی و غیر شغلی (24ساعته و یا خطرات شخصی براي مدت یک سال بیمه نماید. در این بیمه نامه تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت ، نقص عضو جزئی و کلی دائم ، از کارافتادگی ، هزینه پزشکی ، غرامت روزانه از کار افتادگی در اثر حادثه می باشد

شركت كارگزاري بيمه تأمين آينده متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براساس مجوز 28896 مورخ 1387/08/29بيمه مركزي ج . ا. ایران تشكيل و با كادري مجرب متشكل از مديران و اساتيد برجسته صنعت بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي با هدف ارائه مشاوره فنی و صدور بیمه نامه هایی متناسب با دارائیهای شرکتهای زیر مجموعه شستا در راستای حفظ و صیانت از اموال بیمه گذاران تشکیل گردید .


جستجو