بیمه حوادث گروهی :


بیمه حوادث براي تعداد بیش از ده نفر صادر می شود و شرایط آن با توجـه به نیــاز بیمه گذار تنظیم می گردد. در این بیمه ، بیمه گذار می تواند افرادي را در قبال حوادث 24ساعته شغلی و غیر شغلی براي مدت یک سال بیمه نماید

شركت كارگزاري بيمه تأمين آينده متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براساس مجوز 28896 مورخ 1387/08/29بيمه مركزي ج . ا. ایران تشكيل و با كادري مجرب متشكل از مديران و اساتيد برجسته صنعت بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي با هدف ارائه مشاوره فنی و صدور بیمه نامه هایی متناسب با دارائیهای شرکتهای زیر مجموعه شستا در راستای حفظ و صیانت از اموال بیمه گذاران تشکیل گردید .


جستجو