بیمه درمان تکمیلى
موارد تحت پوشش بیمه درمان تکمیلى عبارت است از:


1- تامین هزینه اعمال جراحى و بسترى در بیمارستان ومراکز جراحى محدود در اثر حادثه یا بیمارى ، آنژیوگرافى قلب ، انواع سنگ شکن ، دیسک ستون فقرات ، هزینه هاى شیمى درمانى ، رادیوتراپى و
گامانایف و ....

2- تامین هزینه اعمال جراحى قلب ، مغز واعصاب (به استثناء دیسک ستون فقرات ) پیوند ریه ، کبد ، کلیه ، مغز استخوان تامین هزینه هاى زایمان طبیعى و سزارین

3- تامین هزینه انتقال بیمار با آمبولانس در داخل و خارج شهر بشرط بسترى.
4- تامین هزینه هاى رفع عیوب انکسارى چشم
5- تامین هزینــه هاى پاراکلینیکى(بند 1) شامل انواع: اسکن، انواع سـى تى اسکن، سونوگــرافى، ام ار اى، انواع آندوسکوپى، اکو کاردیوگرافى ، ماموگرافى ، تست استرس اکو ، سنجش تراکم استخوان

6- تامین هزینه هاى پاراکلینیکى (بند 2) شامل انواع : تست ورزش ، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز ،  آنژیوگرافى چشم ، تست آلرژى ، تست تنفس ، نوار مثانه ، بینایى ، شنوا سنجى ، هولتر مانیتورینگ

7- هزینه جراحیهاى مجاز سرپائى مانند : شکستگیها ، گچ گیرى ، ختنه ، تخلیه کیست ، لیزر درمانى (باستثناء رفع عیوب دید چشم ) بیوپسى (نمونه بردارى)

ارائه پوشش هاى اضافى دیگر از قبیل دندانپزشکى ، آزمایشگاه ، ویزیت و ... نیز با پرداخت حق بیمه اضافى قابل ارائه مى باشد

شرایط حذف و اضافه افراد:

*  افزایش در تعداد بیمه شدگان در طول مدت بیمه نامه صرفا منوط به استخدام افراد جدید، ازدواج ، تولد و یا افرادى که پس از شروع بیمه نامه تحت تکفل بیمه شده اصلى قرار مى گیرند ، خواهد بود و اسامى آنان    مى بایستى حداکثر تا مدت مقرر قید شده در شرایط خصوصى ( از یکماه تا 3ماه ) بعد از تاریخ استخدام ، عقد رسمى ، تولد ، تحت کفالت قرار گرفتن اعلام شود ، ملاك تاریخ پوشش بیمه اى براى مستخدمین جدید ، مزدوجین و تحت تکفلین جدید از تاریخ ورود نامه در خواست کتبى به دبیر خانه بیمه گر و ارائه پوشش به نوزادان از بدو تولد مى باشد .

* حق بیمه کمتر از یکماه بیمه شدگانى که در طول مدت بیمه ، اضافه و یا حذف مى شوند معادل یکماه منظور خواهد شد.

*حق بیمه هاى برگشتى متعلق به تغییرات بیمه نامه در پایان سال بطور یکجا به بیمه گذار مسترد خواهد شد.

*باحذف هر یک از بیمه شدگان ، در صورت دریافت هزینه هاى درمانى ، بیمه گذار ، ملزم به پرداخت حق بیمه آنان تا پایان قرارداد مى باشد.

*کاهش در تعداد بیمه شدگان ، در طول مدت بیمه نامه مى بایست حداکثر تا یکماه پس از خروج مشمولین به بیمه گر اعلام شود که ازهمان تاریخ حذف انجام پذیرد.

شركت كارگزاري بيمه تأمين آينده متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براساس مجوز 28896 مورخ 1387/08/29بيمه مركزي ج . ا. ایران تشكيل و با كادري مجرب متشكل از مديران و اساتيد برجسته صنعت بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي با هدف ارائه مشاوره فنی و صدور بیمه نامه هایی متناسب با دارائیهای شرکتهای زیر مجموعه شستا در راستای حفظ و صیانت از اموال بیمه گذاران تشکیل گردید .


جستجو