بیمه آتش سوزى

موضوع بیمه آتش سوزى عبارتست ازجبران زیانهاى مالى که بر اثر وقوع خطرات ذیل به اموال منقول و غیر منقول بیمه گذار وارد مى شود:

  • 1- خسارت مستقیم ناشى از آتش سوزى ، صاعقه و انفجار.
  • 2- خسارت و هزینه هاى که به منظور جلوگیرى از توسعه خسارت از طرف بیمه گذار انجام مى شود.
  • 3- هزینه هاى ناشى از نقل مکان ضرورى مورد بیمه و یا خسارت ناشى از این گونه عملیات که به منظور نجات کالاى مورد بیمه صورت پذیرفته باشد .
  • 4- در صورت موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافى مربوطه مى توان خطرات اضافى ( تبعى ) از قیبل زلزله و آتشفشان ، سیل ، طوفان ، گردباد ، ترکیدگى لوله آب ، ضایعات ناشى از آب برف و باران ، سقوط هواپیما ، ظروف تحت فشار ، سرقت ، شکست شیشه و هزینه پاکسازى.

 

  • لازم به ذکر است که خسارات وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزى که مطابق قانون موجب مسئولیت و پاسخ گویى بیمه گذار شود نیز همراه پوشش خطر آتش سوزى یا به طور جداگانه از طریق بیمه مسئولیت مدنى مورد تامین بیمه گران قرار مى گیرند .

مدارك مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه آتش سوزى :

  • 1- تکمیل فرم پیشنهاد آتش سوزى و امضاء آن توسط بیمه گذار و یا نامه درخواست صدور بیمه نامه.
  • 2- اعلام ارزش تفکیکى سرمایه و داراییها براساس قیمت واقعى ( قیمت روز ) از قبیل ساختمانها ، تأسیسات ، ماشین آلات ، ابزارآلات ، موجودیها ، اثاثه و ظروف تحت فشار و ....

در هنگام اعلام ارزش داراییها مى بایست کلیه اموال و داراییها براساس ارزش واقعى ( قیمت روز ) بیمه گردد تا در صورت وقوع خسارات احتمالى مشمول ماده 10 قانون بیمه نگردد .

ماده 10 :  در صورتیکه مالى کمتر از قیمت واقعى بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده با قیمت واقعى مال نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .

شركت كارگزاري بيمه تأمين آينده متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براساس مجوز 28896 مورخ 1387/08/29بيمه مركزي ج . ا. ایران تشكيل و با كادري مجرب متشكل از مديران و اساتيد برجسته صنعت بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي با هدف ارائه مشاوره فنی و صدور بیمه نامه هایی متناسب با دارائیهای شرکتهای زیر مجموعه شستا در راستای حفظ و صیانت از اموال بیمه گذاران تشکیل گردید .


جستجو