بیمه هاى مسئولیت
بر اساس قانون مسئولیت مدنى ایران کلیه افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقى و حقوقى در قبال آسیب بدنى و یا زیان مالى وارده به دیگران مسئول مى باشند و باید نسبت به جبران آن اقدام نمایند موضوع بیمه مسئولیت عبارت است از جبران خسارت وارد به بیمه گذار ناشى از ادعاى قانونى دیگران به خاطر آسیب بدنى یا زیان مالى وارده به آنها . از انواع متداول بیمه هاى مسئولیت مدنى مى توان به موارد زیر اشاره نمود :


1-بیمه مسئولیت مدنى کارفرما در قبال کارکنان

کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران که ناشى از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جسمانى شود، مسئول هستند.این بیمه نامه مسئولیت مدنى بیمه گذار را در مقابل کارکنان، تحت پوشش بیمه قرار مى دهد.تمامى کارکنان شاغل در محدوده محل کار تحت پوشش این بیمه نامه خواهند بود.به موجب این بیمه نامه صدمات جسمانى کارگران و همچنین هزینه پزشکى آنان تا سقف خریدارى شده تحت پوشش مى باشد.
این بیمه نامه رایج ترین نوع بیمه مسئولیت بوده و از سه شاخه تشکیل شده است :


الف : بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان تجارى،صنعتى ، خدماتى،بازرگانى
ب : بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه هاى عمرانى
ج : بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه هاى ساختمانى


بیمه نامه هاى کارفرما در قبال کارکنان داراى یک پوشش پایه و تعدادى پوشش الحاقى مکمل میباشند که پوشش پایه به تنهایى جوابگوى نیاز بیمه گذار نبوده و بیمه گذار میبایست با توجه به نیاز، این پوششها را خریدارى نماید. پوششهاى تکمیلى شامل موارد ذیل میباشد :
پوشش ماموریتهاي خارج از کارگاه
-پوشش اماکن وابسته به کارگاه مانند رستوران،مجموعه ورزشی،نمازخانه،خوابگاه و ....
-پوشش خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوري داخل/خارج کارگاه
-پوشش مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پیمانکاران اصلى و فرعی
-پوشش مسئولیت مهندس ناظر و مشاور و مجري در قبال کارکنان خود
-پوشش پرداخت غرامت فوت و نقص عضو کارکنان بدون راي دادگاه
-پوشش پرداخت هزینه هاي پزشکی کارکنان بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت
-پوشش پرداخت مطالبات ماده 66قانون تامین اجتماعی
-پوشش مابه التفاوت افزایش دیات
-پوشش بیمه مسئولیت براي جبران صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث
-پوشش خسارات ناشی از حوادث غیر مرتبط با موضوع فعالیت بیمه شده در محیط کار
-پوشش حوادث در محیط کار براي شخص بیمه گذار،کارفرما،پیمانکار،ناظر و مشاور
-پوشش حذف فرانشیز هزینه هاى پزشکى
-پوشش غرامت جانى و هزینه هاى پزشکى ناشى از حوادث کار به دلیل قصور اشتباه و یا اهمال غیر عمدى توسط کارکنان
-پوشش مسئولیت مهندس ناظر و مشاور در قبال کارکنان بیمه گذار
-پوشش مسئولیت پیمانکاران اصلى و فرعى در قبال کارکنان خود به شرط اعلام تعداد نفرات


2-بیمه مسئولیت مدنی حرفه اى )پزشکان ، پیراپزشکان ، مسئولیت فنى داروخانه ها و کلینکها ، ناجیان غریق ، مدیران


مجموعه هاى ورزشى، دارندگان و نصاب آسانسور ، مدیران واحدهاى اقامتى و رستوران و هتلها ، متصدیان حمل و نقل 


3-بیمه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا
4-بیمه مسئولیت مدنی عمومى ( در قبال اشخاص ثالث ، جامع شهردارى و...) ہ

شركت كارگزاري بيمه تأمين آينده متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براساس مجوز 28896 مورخ 1387/08/29بيمه مركزي ج . ا. ایران تشكيل و با كادري مجرب متشكل از مديران و اساتيد برجسته صنعت بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي با هدف ارائه مشاوره فنی و صدور بیمه نامه هایی متناسب با دارائیهای شرکتهای زیر مجموعه شستا در راستای حفظ و صیانت از اموال بیمه گذاران تشکیل گردید .


جستجو