مدارك مورد نياز پرداخت خسارت بيمه هاي باربري

 اسناد مورد نياز خسارت براي بيمه نامه هاي باربري وارداتي يا صادراتي با توجه به شيوه حمل، نوع خسارت، علت وقوع خسارت و حسب مورد دريافت مي‌گردد :  

1- ( اصل بارنامه حمل - فاكتور - صورت بسته‌بندي - گواهي مبداء ) ممهور به مهر قابل توجه بانك

 2- اصل صورتمجلس گمركي . ممهور به مهر شركت حمل و نقل

3- پروانه سبز گمركي يا فتوكپي كامل و خوانا از پشت و رو . با مهر قابل توجه بانك

4- اعلاميه فروش ارز . ( فتوكپي )

5- اعلاميه ورود كالا . (در صورت حمل با كشتي )

6- اصل بارنامه‌هاي حمل داخلي نسخه مخصوص گيرنده كالا . (در صورت خسارت حادثه وسيله حمل داخل كشور )

 7- قبوض باسكول مبداء و مقصد . (در صورت خسارت ريزش و كسري )

8- رونوشت سي ام آر كه خسارت طي آن به تائيد راننده رسيده باشد. ممهور به مهر شركت حمل و نقل(در صورت حمل كالا با كاميون)

9- اصل گواهي عدم تحويل صادره از طرف موسسه حمل و نقل به لاتين . (در صورت خسارت كسر تخليه )

10- اصل گزارش مقامات انتظامي همراه با كروكي حادثه . (در صورت خسارت حادثه وسيله حمل در داخل و خارج از كشور و غرق موتورلنج)

11- گزارش بازديد لويدز يا شركت هاي بازديد كننده معتبر بين المللي ( در صورت خسارت در خارج از كشور )

12- برگ ثبت سفارش يا گواهي بانك مبني بر نوع ارز مورد استفاده  

13-وضعيت كشتي حامل كالا از لحاظ سال ساخت و لاينر بودن . ( حمل كالا با كشتي )

14- مانيفست كالا (در صورت غرق شناور )

15-پروانه عبور موقت كانتينر (حمل كالا با كانتينر)

16-  فاكتور كرايه حمل (  در صورت ترم خريد EXW-FCA-FAS-FOB )

17-گواهي ايمني شناور (در صورت غرق شناور )

18- تصوير پروانه ثبت و بهره برداري شناورها (در صورت غرق شناور )

19-اعلاميه نظريه آزمايشگاه (در صورت آلودگي كالا )

20- تصوير گواهي نامه و آدرس دقيق مقصر حادثه . ( در صورت داشتن مقصر حادثه وسيله حمل )

21- گزارش ناخداي موتورلنج غرق شده مبني بر چگونگي وقوع حادثه كه به تاييد مقامات ذيصلاح و مالك لنج رسيده باشد .

22- تصوير گواهي دريانوردي ناخدا (در صورت غرق موتورلنج )

23- فتوكپي قبوض انبار گمركي

24 -گزارش اوليه پيام مركز تجسس و نجات ( درصورت غرق شناور)

25- گزارش اداره كل هواشناسي در تاريخ وقوع حادثه و در محدوده مرتبط (در صورت غرق شناور )

26- اعلام مشخصات دقيق جغرافيايي محل وقوع حادثه (در صورت غرق شناور )

27-گزارش آخرين وضعيت اقدامات انجام شده در رابطه با نجات كالاي مورد بيمه (در صورت غرق شناور )

اسناد مورد نياز داخلي

اسناد اصلي :  

  • اصل بارنامه حمل داخلي ( نسخه مخصوص گيرنده كالا )
  • اصل فاكتور خريد كالا
  • اصل گزارش مقامات انتظامي به همراه كروكي حادثه

اسناد فرعي : ( با توجه به نوع كالا و علت وقوع حادثه دريافت مي‌گردد )

۱- اصل قبض باسكول مبداء و مقصد

۲- اصل گزارش سازمان آتش نشاني (در صورت آتش سوزي محموله )

۳- اصل بارنامه حمل كالاي ترافيكي

۴- تصوير گواهينامه و آدرس دقيق مقصر حادثه

۵- اصل فاكتور ريز هزينه تعميرات

شركت كارگزاري بيمه تأمين آينده متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براساس مجوز 28896 مورخ 1387/08/29بيمه مركزي ج . ا. ایران تشكيل و با كادري مجرب متشكل از مديران و اساتيد برجسته صنعت بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي با هدف ارائه مشاوره فنی و صدور بیمه نامه هایی متناسب با دارائیهای شرکتهای زیر مجموعه شستا در راستای حفظ و صیانت از اموال بیمه گذاران تشکیل گردید .


جستجو