بیمه باربرى صادراتى و وارداتى

تقسیم بندي بر مبناي نوع پوشش بیمه اي

 • 1- بیمه با شرایط تمام خطر A (All Risks)
 • 2- بیمه با شرایط B
 • 3- بیمه با شرایط C
 • 4- بیمه با شرایط خسارت کلی (Total Loss)

در جدول زیر لیست عمومى خطرات تحت پوشش با سه مجموعه  A.B.Cمقایسه گردیده : 

jadval

اصطلاحات بیمه نامه باربرى :

 • 1- نوع بسته بندى : جعبه ، کارتن ، پالت ، فله ، بشکه ، کیسه ، کانتینر
 • 2- نوع وسیله حمل : کشتى – هوایى – کامیون – قطار و ...... یا ترکیبى
 • 3- مورد بیمه : مشخصات دقیق – وزن – تعداد – کیفیت – ماهیت و .....
 • 4- پارت شیمنت(حمل به دفعات): کالا طى چندین مرحله یا چندین قسمت حمل گردد .
 • 5- ترانس شیمنت : حمل کالا ممکن است با چندین وسیله حمل صورت گیرد .

مدارك مورد نیاز جهت صدوربیمه نامه :

 • 1- فرم پیشنهاد تکمیل شده که توسط بیمه گذار یا نماینده قانونى آن تهیه و مهر و امضاء شده است .
 • 2- تصویر پرو فرما
 • 3- تصویر برگه ثبت سفارش در صورت وجود
 • 4- باتوجه به نوع بیمه نامه( داخلى ، وارداتى ، صادراتى) مدارکى دیگرى هم مورد نیاز مى باشد .

مدارك مورد نیاز جهت ابطال بیمه نامه :

 • 1- درخواست کتبى بیمه گذار
 • 2- در صورت مرهوناتى بودن ، نام بانک و در غیر اینصورت نام فروشنده
 • 3- اصل بیمه نامه
 • 4- رسید وصول حق بیمه
 • 5- مدارك مثبته دال بر عدم حمل کالاى مورد بیمه

 

شركت كارگزاري بيمه تأمين آينده متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براساس مجوز 28896 مورخ 1387/08/29بيمه مركزي ج . ا. ایران تشكيل و با كادري مجرب متشكل از مديران و اساتيد برجسته صنعت بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي با هدف ارائه مشاوره فنی و صدور بیمه نامه هایی متناسب با دارائیهای شرکتهای زیر مجموعه شستا در راستای حفظ و صیانت از اموال بیمه گذاران تشکیل گردید .


جستجو