بیمه بدنه

خسارتهاى تحت پوشش :

  • 1- خساراتى که ناشى از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرك و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونى و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت ، اجزاء و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود .
  • 2- خساراتى که در اثر آتش سوزى ، صاعقه ، انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکى اصل همراه آن وارد گردد .
  • 3- در صورتیکه که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدى یا شروع به دزدى به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافى آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود .
  • 4- خساراتى که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود .

علاوه بر موارد مذکور :

  • 1- سرقت درجا قطعات و لوازم خودرو
  • 2- شکست شیشه اتومبیل به تنهایى
  • 3- بلایاى طبیعىسیل ، زلزله
  • 4- رنگ و اسید پاشى و مواد شیمیایى
  • 5- غرامت ایام توقف اتومبیل خسارت دیده در مدت تعمیرنیز بعنوان پوششهاى اضافى قابل بیمه شدن مى باشد .

 

مدارك مورد نیاز صدور :

ردیف 

بیمه بدنه

 بیمه شخص ثالث
1

تکمیل فرم پیشنهاد

تکمیل فرم پیشنهاد

2  کارت یا سند خودرو

کارت یا سند خودرو

3

بیمه نامه سال قبل

(در صورت وجود)

 بیمه نامه سال قبل
4

بازدید اولیه خودرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخفیفات بیمه بدنه 

 سال اول %30
سال دوم %40
 سال سوم %50
سال چهارم %60
سال پنجم %70
 تخیف صفر کیلومتر %20

 

.علاوه بر تخفیفات فوق 30 ٪ تخفیف ویژه بیمه نامه بدنه کارگزارى نیز به بیمه گذاران عزیز اعطاء مى شود . درصورت پرداخت نقدى حق بیمه 10 ٪ تخفیف علاوه بر تخفیفات فوق قابل ارائه میباشد .

شركت كارگزاري بيمه تأمين آينده متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براساس مجوز 28896 مورخ 1387/08/29بيمه مركزي ج . ا. ایران تشكيل و با كادري مجرب متشكل از مديران و اساتيد برجسته صنعت بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي با هدف ارائه مشاوره فنی و صدور بیمه نامه هایی متناسب با دارائیهای شرکتهای زیر مجموعه شستا در راستای حفظ و صیانت از اموال بیمه گذاران تشکیل گردید .


جستجو